Welkom bij Zichtbaar in Zorg

Zichtbaar in Zorg is een vooruitstrevende eenmanszaak dat zich richt op ondersteuning en begeleiding van clienten binnen de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Bij Zichtbaar in Zorg bent u op het juiste adres als u op zoek bent naar een betrokken, professionele én betaalbare begeleider in de zorg op ZZP-basis.

Lees de website gerust door om erachter te komen wat Zichtbaar in Zorg voor u kan betekenen.

Over Zichtbaar in Zorg

Mijn naam is Nabil. Zichtbaar in Zorg is opgericht vanuit mijn stellige overtuiging dat iedere client het recht heeft op een betekenisvol bestaan. Middels mijn website www.zichtbaarinzorg.nl richt ik mij tot potentiele opdrachtgevers met als doel om mijzelf op ZZP-basis beschikbaar te stellen.
Het begeleiden en ondersteunen van clienten die te kampen hebben met psychische, lichamelijke of psychosociale problemen is iets waar ik voldoening uit haal. Doordat ik gedreven ben en met een generalistische visie een casus bezie, stel ik mijzelf in staat om zorgbreed werkzaam te zijn. Het uitvoeren van oprachten als solist in de zorg biedt mij de mogelijkheid om mijn werk naar eigen kennis en inzicht uit te voeren. Om de continuiteit in de zorg te bewaren streef ik naar periodeopdrachten. Zichtbaar in Zorg werkt op basis van een marktconform uurtarief. Bij interesse kunt u vrijblijvend een offerte opvragen voor uw opdracht.

Kwalificaties

Zorggerelateerde diploma

HBO, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

 

Certificaten

Medicatie toedienen en medicatieveiligheid

Bedrijfshulpverlener (BHV)

Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen in de jeugdhulp

 

Beroepsregistraties

Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ)

Missie en visie

Missie

Zichtbaar in Zorg heeft als missie om de client op een pro-actieve wijze laagdrempelige zorg te bieden die bijdraagt aan het geestelijk, sociaal en lichamelijk functioneren. Zichtbaar in zorg helpt de client die op meerdere levensgebieden ernstige problemen ervaart. Vanuit maatschappelijk oogpunt bevordert Zichtbaar in Zorg de betaalbaarheid en daarmee toegankelijkheid van de zorg.

 

Visie

Zichtbaar in Zorg stelt de client te allen tijde centraal en tracht zodoende de kwaliteit van leven en welbevinden te verbeteren. Het uitgangspunt is dat de geboden zorg naadloos moet aansluiten op de zorgvraag van de client.  

Aanbod

Zichtbaar in Zorg is bij voorkeur werkzaam in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland. Binnen de volgende zorgsectoren kunt u een beroep doen op mijn deskundigheid:

GGZ

Crisisopname

Verslavingszorg

Forensische zorg

 

Jeugdzorg 

Jeugd en opvoedhulp 

Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd

Zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking

Jeugdreclassering

 

Gehandicaptenzorg

Instelling voor lichamelijk- en of verstandelijk gehandicapten (intramuraal 24 uurs zorg)

Woonbegeleiding

Beschermd wonen

 

 

Afspraak maken

U doet een voorstel voor een afspraak. De afspraak is pas definitief wanneer de ondernemer het voorstel heeft bevestigd.

Wilt u een afspraak maken met Zichtbaar in Zorg? Vul dan het afspraakvoorstel in. U kunt in het afsprakenvoorstel een tijdstip kiezen en uw omschrijving invullen. Het bericht zal worden doorgestuurd naar Zichtbaar in Zorg.


Maak afspraakvoorstel

Contact

Wilt u weten wat Zichtbaar in Zorg voor uw zorgorganisatie kan betekenen, dan kunt u door middel van onderstaand formulier contact opnemen.

Uw bericht zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord.